Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

65.

U pacjenta z objawami ostrej pokrzywki, bez wywiadu obciążonego alergią, konieczne jest wykonanie:

  • A. morfologii z rozmazem i CRP
  • B. punktowych testów skórnych
  • C. testów fizykalnych
  • D. wszystkich wymienionych badań
  • E. żadnego z wymienionych badań
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań