Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

66.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zapalenia oskrzelików:

  • A. występuje wyłącznie u wcześniaków w 1. m.ż., wywołane jest przez adenowirusy.
  • B. występuje głównie u dzieci w wieku szkolnym narażonych na dym tytoniowy lub palących papierosy
  • C. występuje wyłącznie u dzieci z wadą wrodzoną serca.
  • D. to najczęstsza postać zapalenia dolnych dróg oddechowych u niemowląt
  • E. wywołane jest głównie przez bakterie bezotoczkowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań