Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

71.

W leczeniu farmakologicznym nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych bezwzględnie przeciwwskazane są:

  • A. blokery kanałów wapniowych.
  • B. ß-blokery
  • C. diuretyki tiazydowe.
  • D. inhibitory konwertazy angiotensyny
  • E. klonidyna
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań