Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

72.

Triada Sabina-Pinkertona (wodogłowie lub małogłowie, zapalenie siatkówki i naczyniówki oraz zwapnienia śródmózgowe) jest charakterystyczna dla wrodzonego zakażenia:

  • A. wirusem różyczki
  • B. toksoplazmozą
  • C. wirusem parwowirozy B19
  • D. wirusem cytomegalii
  • E. wirusem opryszczki
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań