Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

87.

U ciężarnej w 41. tygodniu ciąży podłączono zapis KTG. Stwierdzono podstawową akcję serca na poziomie 145 uderzeń na minutę. Od 20 minut pojawiają się spadki tętna do 110 /minutę na szczycie każdego skurczu. Zapis taki świadczy o:

  • A. niewydolności maciczno-łożyskowej i jest sygnałem alarmującym, bowiem poprzedza wewnątrzmaciczną śmierć płodu.
  • B. ucisku główki i podrażnieniu nerwu błędnego i nie stanowi niepomyślnego objawu, jeśli nie kojarzy się z przedłużonymi zmianami podstawowej akcji serca.
  • C. wskazaniu do skrócenia II okresu porodu
  • D. zagrażającej wewnątrzmacicznej zamartwicy płodu i konieczności rozważenia wykonania cięcia cesarskiego.
  • E. żadnym z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań