Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

88.

Ciąża ektopowa to pojęcie, które można zastosować w przypadkach:

1) ciąży bańkowej

2) ciąży brzusznej

3) ciąży rogowej

4) ciąży wewnątrzmacicznej

5) ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim

  • A. 1, 2, 3, 5
  • B. 2, 3, 4, 5
  • C. 3, 4, 5
  • D. 4, 5
  • E. tylko 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań