Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

100.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące pseudomnezji:

1) są to inaczej wspomnienia rzekome;

2) obejmują konfabulacje;

3) obejmują omamy pamięciowe;

4) są to inaczej złudzenia pamięciowe utożsamiające;

5) są to inaczej allomnezje;

6) obejmują kryptomnezje.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,6.
  • C. 2,3,4
  • D. 2,3,5.
  • E. 1,3,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań