Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

101. Występujące nagle zaburzenia czynności mózgu, objawami którego są: zmiana rytmów dobowych, zaburzenia spostrzegania, zaburzenia funkcji poznawczych, uwagi, pamięci koncentracji sugerują rozpoznanie:

  • A. Otępienia mieszanego
  • B. Majaczenia
  • C. Choroby Alzheimera
  • D. Ostrej psychozy
  • E. Żadnego z wymienionych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań