Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

106.

Duże ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego, wymagające monitorowania pacjenta w tym kierunku, związane jest ze stosowaniem w terapii:

  • A. sertraliny
  • B. paroksetyny
  • C. risperidonu
  • D. olanzapiny
  • E. mianseryny
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań