Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

107.

Postępowaniem objawowym w zespole lęku napadowego będzie podanie:

  • A. Diazepamu dożylnie
  • B. Haloperidolu domięśniowo
  • C. Alprazolamu krótko działającego doustnie
  • D. Wenlafaksyny doustnie
  • E. Paroksetyny doustnie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań