Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

108.

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach karnych związane jest z:

1) orzekaniem o słuszności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego

2) orzekaniem o niepoczytalności

3) orzekaniem o stopniu ograniczenia poczytalności

4) orzekaniem o świadomości wyrażania woli

5) orzekaniem o swobodzie wyrażania woli

6) orzekaniem o stanie świadomości tempore criminis

  • A. 1, 2, 3
  • B. 1, 2, 6
  • C. 2, 3, 5
  • D. 4, 5, 6
  • E. 2, 3, 6
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań