Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

117.

Dla żółtaczki mechanicznej charakterystyczne jest:

  • A. ciemne zabarwienie moczu, podwyższone stężenie AST, podwyższone stężenie bilirubiny pośredniej.
  • B. ciemne zabarwienie moczu, podwyższone stężenie ALT, podwyższone całkowite stężenie bilirubiny.
  • C. ciemne zabarwienie moczu, odbarwienie stolca, podwyższone stężenie ALP.
  • D. podwyższone stężenie AST, podwyższone stężenie ALT, prawidłowe stężenie ALP
  • E. podwyższone stężenie AST, podwyższone stężenie ALT, podwyższone całkowite stężenie bilirubiny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań