Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

118.

Na częstość powikłań pooperacyjnych po leczeniu chirurgicznym perforacji wrzodu trawiennego podstawowy wpływ ma:

  • A. etiologia wrzodu.
  • B. wcześniejsze leczenie inhibitorami pompy protonowej.
  • C. wcześniejsze leczenie H2-blokerami.
  • D. czas od wystąpienia objawów perforacji do momentu zabiegu.
  • E. płeć pacjenta.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań