Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

129.

Przyczyną zespołu krótkiego jelita może być:

  • A. rozległa resekcja jelita cienkiego.
  • B. przetoka między żołądkiem a poprzecznicą.
  • C. przetoka kątniczo-skórna.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A, B, C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań