Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

130. Jakie postępowanie należy wdrożyć u pacjenta wyniszczonego z perforacją uchyłka esicy?

  • A. resekcję esicy i zespolenie koniec do boku
  • B. resekcję esicy metodą Hartmanna
  • C. resekcję esicy i zespolenie koniec do końca
  • D. drenaż otrzewnej
  • E. brzuszno-kroczowe odjęcie odbytnicy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań