Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

186.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoba która utraciła w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnie z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji jest:

  • A. częściowo niezdolna do pracy
  • B. całkowicie niezdolna do pracy
  • C. niepełnosprawna w stopniu znacznym.
  • D. długotrwale niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym
  • E. inwalidą I grupy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań