Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(201)

187. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osobie, która staje się częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy, przysługuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • A. zasiłek chorobowy
  • B. renta z tytułu niezdolności do pracy
  • C. emerytura
  • D. odszkodowanie
  • E. renta szkoleniowa
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań