Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

198.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące pozytywnych aspektów badań przesiewowych:

  • A. metody stosowane w badaniach przesiewowych są na ogół pozbawione ryzyka dla badanej osoby.
  • B. istnieje możliwość weryfikacji diagnostycznej rozpoznań postawionych podczas tych badań.
  • C. metody badań przesiewowych nie muszą być akceptowane przez badanych.
  • D. testy diagnostyczne stosowane w tych badaniach są na ogół łatwe i szybkie.
  • E. Diagnostyka i ewentualne leczenie stwierdzonej chotoby powinny mieć ekonomiczne uzasadnienie
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań