Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(197)

19.

Wskazaniami do leczenia zakażenia Helicobacter pylori wg zaleceń z Maastricht IV są:

1) chłoniaka MALT żołądka

2) życzenia pacjenta, który obawia się raka

3) wystąpienia raka żołądka u krewnego I stopnia

4) występowania niewyjaśnionej niedokrwistości z niedoboru żelaza

5) niedoboru witaminy B12

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3
  • B. 2,3
  • C. 1,3,5
  • D. 1,2,3,4
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań