Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

20.

Kobieta lat 52, przyjmuje doustne preparaty żelaza z powodu nieznacznej niedokrwistości mikrocytarnej - zgłasza obfite miesiączki. Dodatkowo lekarz zalecił wykonanie trzykrotne testu gwajakolowego na obecność krwi utajonej w kale - wyniki dodatnie. U tej pacjentki należy w pierwszej kolejności:

  • A. wykonać kolonoskopię
  • B. powtórzyć test po odstawieniu preparatów żelaza
  • C. wyeliminować chorobę trzewną
  • D. zalecić dietę z eliminacją dużych dawek witaminy C i powtórzyć badanie.
  • E. uzależnić decyzję od objawów ze strony przewodu pokarmowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań