Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(197)

26.

Bezobjawowe zakażenie układu moczowego wymaga leczenia w ściśle określonych sytuacjach klinicznych. Wskaż te sytuacje:

1.kobiety w ciąży

2.biorcy nerki w ciągu 6-12 miesięcy po transplantacji nerki

3.pacjenci z cukrzycą

4.osoby z planową przezcewkową resekcją gruczołu krokowego lub inną operacją w obrębie dróg moczowych

5.pacjenci z długo utrzymywanym w drogach moczowych cewnikiem

  • A. 1, 3, 5
  • B. 1, 2, 4
  • C. 1, 3, 4
  • D. 2, 3, 5
  • E. 2, 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań