Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

28.

Wskaż nieprawdziwą informację na temat cukrzycowej choroby nerek:

  • A. jest najczęstszą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek.
  • B. za jej rozwój odpowiadają zmiany hemodynamiczne i metaboliczne, które prowadzą do szkliwienia kłębuszków i włóknienia tkanki śródmiąższowej.
  • C. pojawienie się albuminurii powyżej 30 mg/dobę jest pierwszym klinicznym objawem cukrzycowej choroby nerek.
  • D. krwinkomocz dysmorficzny i wałeczki erytrocytarne wskazują na zaawansowanie cukrzycowej choroby nerek odpowiadające stadium 4. przewlekłej choroby nerek.
  • E. do czynników przyśpieszających postęp choroby należy aktywacja układu renina angiotensyna aldosteron
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań