Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

32.

Wybór leków u chorych na POChP uzależnia się:

  • A. tylko od ryzyka wystąpienia zaostrzeń POChP.
  • B. tylko od nasilenia objawów podmiotowych.
  • C. od ryzyka wystąpienia zaostrzeń POChP i od nasilenia objawów podmiotowych.
  • D. od ryzyka wystąpienia zaostrzeń POChP i od pojemności dyfuzyjnej płuc.
  • E. od nasilenia objawów podmiotowych i od pojemności dyfuzyjnej płuc
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań