Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(197)

33.

Do doustnych leków przeciwzakrzepowych należą wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

  • A. apiksabanu
  • B. warfaryny
  • C. dabigatran
  • D. eptyfibatyd
  • E. rywaroksaban
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań