Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(197)

88.

Do czynności wykonywanych w przypadku dystocji barkowej nie należy:

  • A. ucisk nadłonowy
  • B. manewr Zavanellego
  • C. manewr Brachta
  • D. manewr McRobertsa.
  • E. manewr Woodsa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań