Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

89.

Główka w kanale rodnym dokonuje podczas porodu fizjologicznego następujących zwrotów:

  • A. odgięcie, obrót, przygięcie, obrót
  • B. przygięcie, obrót, odgięcie, obrót
  • C. przygięcie, obrót, obrót, odgięcie
  • D. przygięcie, odgięcie, obrót, obrót
  • E. obrót, przygięcie, odgięcie, obrót
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań