Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

165.

Do następstw zatrucia glikolem etylenowym należą:

1. kwasica metaboliczna

2. zasadowica metaboliczna

3. kwasica oddechowa

4. zasadowica oddechowa

5. ostra niewydolność nerek

6. przewlekła niewydolność nerek

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,6
  • B. 2,5
  • C. 1,5
  • D. 3,6
  • E. 4,5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań