Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

166.

Które z poniższych odchyleń są wskazaniem do dializoterapii?

  • A. Anuria 6 mg/dl
  • B. Anuria >12 h, stężenie potasu w surowicy <6.5 mmol/l
  • C. pH >7.2, stężenie kreatyniny w surowicy >6 mg/dl
  • D. pH <7.2, stężenie potasu w surowicy <6.5 mmol/l
  • E. stężenie mocznika w surowicy 300 mg/dl, stężenie potasu w surowicy 6.5 mmol/l
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań