Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

173.

Które z potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia są najbardziej prawdopodobne u poszkodowanego potrąconego przez samochód? 

1) hipoksja; 

2) hipotermia; 

3) hipowolemia; 

4) zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne; 

5) odma prężna; 

6) tamponada;

7) zaburzenia zatorowo-zakrzepowe; 

8) zatrucie. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 8
  • B. 2, 3
  • C. 2, 6
  • D. 3, 5
  • E. 4, 7
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań