Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

174.

Lekarz może wystawić kartę zgonu: 

1) na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń; 

2) na podstawie dokumentacji badania pośmiertnego, przeprowadzonego przez innego lekarza; 

3) na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta, powstałej przed jego śmiercią; 

4) wyłącznie po wykonaniu sekcji zwłok; 

5) na podstawie informacji uzyskanych od osób bliskich zmarłego. 

Prawidłowa odpowiedź to

  • A. 1,2
  • B. 2,3
  • C. tylko 4
  • D. 3,5
  • E. tylko 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań