Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(197)

175.

Do szpitala zostaje przywieziony mężczyzna, który wymaga przeprowadzenia zabiegu dializy. Ze względu na swój stan nie może udzielić skutecznej zgody. W takim przypadku lekarz może wykonać zabieg: 

1) po uzyskaniu zgody swego przełożonego; 

2) po uzyskaniu zgody żony lub innej osoby bliskiej pacjenta; 

3) po wydaniu orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu chorego przez sąd opiekuńczy, właściwy ze względu na ostatnie jego miejsce zamieszkania; 

4) po uzyskaniu zezwolenia sądowego; 

5) w sytuacji, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bez niczyjej zgody, powinien jednak w miarę możliwości skonsultować się z innym lekarzem najlepiej tej samej specjalności. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4.
  • B. 4,5.
  • C. 1,3.
  • D. 2,4.
  • E. 1,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań