Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

94. Brak reakcji słownych, mimo zachęt i poleceń nazywamy:

  • A. mutyzmem.
  • B. stuporem.
  • C. katatonią.
  • D. zespołem Gansera.
  • E. zespołem Parkinsona.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań