Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

95. Rozkojarzenie jest zaburzeniem myślenia charakterystycznym dla:

  • A. depresji.
  • B. schizofrenii.
  • C. autyzmu.
  • D. nerwicy natręctw.
  • E. neurastenii.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań