Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

131. Do czynników ryzyka raka przełyku zalicza się:
1) chorobę refluksową;
2) zanik błony śluzowej przełyku w następstwie niedoboru żelaza;
3) nadmierne spożywanie alkoholu;
4) palenie tytoniu;
5) spożywanie gorących pokarmów.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,5.
  • B. 1,2.
  • C. 1,4,5.
  • D. 1,2,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań