Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

132. Stosując u chorego pochodne kumaryny należy kontrolować:

  • A. APTT
  • B. INR
  • C. liczbę płytek krwi
  • D. stężenie fibrynogenu
  • E. żadne z powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań