Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

133. Zwężenie tętnicy nerkowej może prowadzić do:

  • A. nadciśnienia tętniczego
  • B. krwiomoczu
  • C. białkomoczu
  • D. nowotworu nerki
  • E. wszystkie powyższe są prawdziwe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań