Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

160. Bezpośrednie zagrożenie życia w następstwie urazu klatki piersiowej
występuje w następujących obrażeniach:
1) stłuczenie serca;
2) stłuczenie płuca;
3) tamponada worka osierdziowego;
4) odma opłucnowa prężna;
5) perforacja przełyku.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 3,4.
  • C. 2,5.
  • D. 1,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań