Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

161. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady do Spraw Resuscytacji z 2005 roku, u dorosłych prawidłowy stosunek uciśnięć mostka do wdechów wynosi:

  • A. 30:2.
  • B. 15:2.
  • C. 5:2.
  • D. 15:1.
  • E. zależy od przyczyny zatrzymania krążenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań