Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

168. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące kardiowersji elektrycznej:

  • A. wskazaniem do wykonania kardiowersji jest każdy częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS.
  • B. wyładowanie musi być zsynchronizowane z załamkiem T.
  • C. energia pierwszego wyładowania w leczeniu częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS wynosi 120-150 J w przypadku defibrylatorów dwufazowych.
  • D. energia pierwszego wyładowania w leczeniu napadowego częstoskurczu nadkomorowego wynosi 150-200 J w przypadku defibrylatorów jednofazowych.
  • E. przed wykonaniem kardiowersji zawsze należy zastosować znieczulenie ogólne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań