Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

169. Podczas prowadzenia zaawansowanych działań resuscytacyjnych u 55-letniego mężczyzny wskazaniem do zastosowania siarczanu magnezu jest:
1) migotanie komór oporne na defibrylację przy podejrzeniu
hipomagnezemii;
2) każdy częstoskurcz komorowy;
3) zatrucie digoksyną;
4) torsades de pointes;
5) zatrucie werapamilem.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4.
  • B. 1,2,3.
  • C. 3,4,5.
  • D. 2,3,4.
  • E. 1,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań