Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

170. U chorego po tępym urazie brzucha z podejrzeniem pęknięcia śledziony utrata około 40% objętości krążącej krwi spowoduje:

  • A. obniżenie ciśnienia tętniczego.
  • B. wydłużenie czasu powrotu włośniczkowego.
  • C. przyspieszenie akcji serca.
  • D. zaburzenia świadomości.
  • E. wszystkie wyżej wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań