Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

181.
W przypadku osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swojego uczestnictwa w eksperymencie medycznym:
1) zgody na jej udział w eksperymencie badawczym udziela sąd opiekuńczy;
2) zgody na jej udział w eksperymencie leczniczym udziela jej małżonek lub inna osoba najbliższa;
3) zgody na jej udział w eksperymencie leczniczym udziela sąd opiekuńczy;
4) nie jest w ogóle dopuszczalny eksperyment badawczy;
5) decyzję podejmuje eksperymentator biorąc pod uwagę konieczność rozszerzenia wiedzy medycznej w danej dziedzinie.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,5.
  • B. 2,5.
  • C. 3,4.
  • D. 2,4.
  • E. 1,2.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań