Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

182. Sąd lekarski orzekający o odpowiedzialności zawodowej lekarza może orzec jako karę:
1) naganę;
2) przepadek przedmiotów służących do popełnienia deliktu zawodowego;
3) grzywnę wpłacaną na rzecz właściwej okręgowej izby lekarskiej;
4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do lat 3;
5) ograniczenie wolności na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4.
  • B. 2,3.
  • C. 3,5.
  • D. 2,5.
  • E. 2,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań