Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(200)

190. Działania w zakresie profilaktyki drugiej fazy obejmują:
1) czynne poradnictwo;
2) dyspanseryzację;
3) szczepienia ochronne;
4) bilanse zdrowia;
5) profilaktykę przeciwnowotworową;
6) nadzór epidemiczny nad produkcją żywności.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3.
  • B. 2,3,4.
  • C. 4,5,6.
  • D. 2,3,5,6.
  • E. 1,2,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań