Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

191.
Do pozytywnych mierników stanu zdrowia zaliczamy:
1) zapadalność;
2) płodność kobiet;
3) umieralność;
4) przyrost naturalny;
5) chorobowość;
6) oczekiwaną długość życia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,3,4.
  • C. 2,4,6.
  • D. 3,4,5.
  • E. 1,5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań