Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

192.
Za kreowanie polityki zdrowotnej państwa odpowiedzialni są:
1) rząd z ministerstwami;
2) administracja;
3) samorządy lokalne;
4) Narodowy Fundusz Zdrowia;
5) pracownicy systemu opieki zdrowotnej;
6) społeczeństwo.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1.
  • B. 1,2,5.
  • C. 1,3,4,5.
  • D. 3,4,5,6.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań