Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

193. Ubezpieczenie zdrowotne opiera się na generalnych zasadach wyrażających podstawowe założenia systemu, to jest:
1) solidarności społecznej;
2) samorządności;
3) prawie wolnego wyboru świadczeniodawcy;
4) zapewnieniu wolnego dostępu do świadczeń zdrowotnych;
5) samofinansowaniu;
6) gospodarności i celowości działania;
7) gwarancji państwa.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,3,4,7.
  • C. 2,3,4,6.
  • D. 1,2,3,4.7.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań