Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

42. Oznaczanie parametrów gospodarki elektrolitowej znajduje uzasadnienie w monitorowaniu przebiegu leczenia następującymi lekami:
1) adiuretin;
2) furosemid;
3) spironolakton;
4) witamina D3;
5) statyny.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkimi wymienionymi.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 1,3,5.
  • D. 3,4,5.
  • E. żadnym z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań