Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(200)

43. W badaniu fizykalnym dziecka brak tętna stwierdzony na tętnicach udowych, jest znamienny dla wrodzonej wady serca pod postacią:

  • A. zwężenia zastawki aortalnej.
  • B. kardiomiopatii przerostowej.
  • C. koarktacji aorty.
  • D. tetralogii Fallota.
  • E. zwężenia zastawki dwudzielnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań