Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

46. W leczeniu astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej oraz zmniejszeniu częstości występowania zaostrzeń choroby, istotną rolę pełni profilaktyka. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących działań profilaktycznych u chorych na astmę jest nieprawdziwe:

  • A. profilaktyka alergenowa jest zalecana, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy ekspozycją alergenową a objawami klinicznymi.
  • B. tylko ciągła eliminacja alergenów daje efekt zapobiegawczy.
  • C. konieczne jest wykonywanie testów skórnych w celu potwierdzenia udziału alergenów w wyzwalaniu objawów klinicznych.
  • D. zbilansowana dieta i unikanie otyłości to ważny element profilaktyki.
  • E. wysiłek fizyczny jest przeciwwskazany, czynne uprawianie sportu nie jest zalecane.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań